Bokförlaget Tid och Rum

HUR DU GÖR FÖR ATT BESTÄLLA BÖCKER


- Skicka ett epostmeddelande till info@tidochrum.net

- Skriv Ditt namn och Din adress och antal av vilken titel du vill köpa

- Boken/böckerna skickas till den adress du angivit i ditt epostmeddelande

- I samma försändelse som leveransen av böckerna får du en faktura med bankgironummer

- Sätt in beloppet på bankgironumret inom 30 dagar.

Du kan också beställa boken via telefon. Ring 0704-167447.HOW TO ORDER AND PAY BOOKS FROM ABROAD


44 Days On The Blues Highways

Price: € 50 from EU (inclusive freight and 6 % VAT for private individuals)

$ 50 from US (inclusive freight) No VAT.

Order: info@tidochrum.net The customer receives an invoice at the same time as the ordered books. The customer pays via his or her internet bank to the book publisher´s (Bokförlaget Tid & Rum) bank-giro (512-3278).

To be able to do this, the customer uses Tid & Rum’s IBAN number and the bank´s BIC. BIC: HANDSESS IBAN: SE66 6000 0000 0007 7399 0968

The customer may pay a fee for the transaction to his or her bank.

This fee varies from bank to bank. The customer can contact his or her own bank to find out the fee.INTEGRITETSPLICY FÖR BOKFÖRLAGET TID OCH RUM


Bokförlaget Tid och Rum arbetar för att kunder, upphovsmän med flera ska kunna kommunicera med förlaget på ett tryggt sätt när det gäller datasäkerhet. Här beskrivs hur personuppgifter behandlas.

Bokförlaget Tid och Rum är ansvarigt för att insamling och behandlingen sker på ett lämpligt sätt. Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en levande person. Det kan röra sig om namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer. Exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Personuppgifter som Bokförlaget Tid och Rum hanterar är namn, epostadress, telefonnummer, adress, faktureringsuppgifter och webbsida. När en kund beställer en bok eller en tjänst av något slag från Tid och Rum registreras en faktura med nödvändiga personuppgifter, som till exempel adress. Enligt bokföringslagen måste dessa uppgifter bevaras i sju år. Bokförlaget Tid och Rum har för närvarande inte något övergripande register ur vilket adressuppgifter kan hämtas för olika ändamål, t ex nyhetsbrev. Men förlaget planerar att bygga upp ett sådant register. I avvaktan på detta registrerar förlaget faktureringsuppgifter. Dessa faktureringsuppgifter kommer senare, i mån av aktualitet, att överföras till det övergripande registret.


Bokförlaget Tid och Rum planerar att publicera ett nyhetsbrev där vi lagrar personuppgifter på dem som anmält att de vill få information på detta sätt. Detta register kan förlaget också använda för att skicka ut information om publicering och försäljning av böcker andra varor eller tjänster. Bokförlaget tid och Rum skickar också ut pressmeddelanden till personer som förlaget bedömer att är intresserade av den typen av information eller av vissa böcker. Det kan också förekomma att detta register används för att skicka ut inbjudningar till något speciellt event, till exempel en bokrelease. Registret används också vid utskick av beställda böcker och recensionsexemplar. Uppgifterna sparas i sju år.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, för att få dem korrigerade eller raderade, såvida detta är möjligt med tanke på bokföringslagen.

Det kan bli aktuellt att Google Analytics sätter s k cookies när du besöker hemsidan. Detta kan man själv påverka i sin egen dators inställningar. Samma sak gäller t ex Facebook och Instagram – det måste man själv anpassa i de sociala medier man använder.

Information om hur man kan hantera cookies finns på Post- och Telestyrelsen hemsida www.pts.se och på www.minacookies.se.

Bokförlaget Tid och Rum säljer inte personuppgifter till tredje part.